Dofinansowanie na utworzenie MPA do zmian klimatu

Gmina Ropczyce otrzymała 78 tys. zł dofinansowania na utworzenie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Celem Miejskiego Planu Adaptacji jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

Plan zawiera w szczególności: analizę zjawisk klimatycznych na miasta, takich jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, podtopienia, susze, opady śniegu, wiatr, koncentracja zanieczyszczeń powietrza

Proces opracowania MPA potrwa około 12 miesięcy.

Sustainable living environmentalist hand holding green earth