Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Dbajmy o nasze powietrze !

Sezon zimowy wiąże się ze znaczącym pogorszeniem jakości powietrza. Główny problem stanowi smog. Jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym gdy zanieczyszczone powietrze współwystępuje z naturalnym zamgleniem szczególnie przy bezwietrznej pogodzie. Jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Mamy z nim do czynienia również w naszej gminie.

Smog zawiera zanieczyszczenia, wdychanie tych substancji zwiększa ryzyko zachorowania na groźne choroby szczególnie płuc i górnych dróg oddechowych, w tym szczególnie raka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza jest bardzo ważnym elementem działań nas wszystkich.

Gmina Ropczyce przeprowadziła centralne uciepłownienie miasta poprzez co usunięte zostało około 30 lokalnych kotłowni. Poprawiło to znacznie czystość powietrza, szczególnie w rejonie śródmiejskim leżącym w naturalnej niecce terenowej.  Praktycznie wszystkie budynki w gminie należące do samorządu Ropczyc zostały docieplone, termomodernizacji poddano również te należące do wspólnot mieszkaniowych (Spółdzielnie, TBS).

Takie inwestycje powinni też prowadzić właściciele budynków prywatnych dla spełnienia wymogów obecnych norm cieplnych oraz zmniejszenia kosztów ogrzewania, a także poprawy estetyki. Inwestycje prywatne z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii jak: kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła – dotowane są m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE. W naszej Gminie funkcjonuje Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Mieszkaniec może otrzymać wsparcie finansowe na: 

• wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

Program cieszy się sporym zainteresowaniem. Mieszkaniec adresuje wniosek do WFOŚ ale może go złożyć poprzez Urząd Miejski gdzie przeszkoleni pracownicy (pokój nr 10 – tel. 17 2210 567) udzielają tygodniowo dziesiątki informacji i wskazówek o szczegółach Programu. W skali województwa jesteśmy obecnie w pierwszej piątce gmin pod względem zaangażowania w ten Program i pozyskania środków. Zachęcamy zainteresowanych do skorzystania z Programu – szczegóły znajdują się na stronach internetowych WFOŚu a także Urzędu Miejskiego.  W ramach Programu od września 2018 roku na terenie Gminy zrealizowano przeszło 300 inwestycji na łączną kwotę ponad 5,1 mln złotych.

Konieczna jest inicjatywa każdego z nas. Zacznijmy od swojego podwórka. Przypominamy również, że spalanie odpadów jest całkowicie zabronione i podlega coraz surowszym karom. Wymogi wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza nakładają też obowiązek prowadzenia przez Gminę kontroli co do używania właściwych źródeł ogrzewania oraz pod kątem zabronionego spalania odpadów. Planem kontroli objęto wyrywkowe kotłownie na terenie miasta i wsi.