Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Gnojnicy

W lipcu 2022 r. Spółka P4 w Warszawie złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Gnojnicy.

Po przeanalizowaniu wniosku Burmistrz Ropczyc odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Gnojnicy. W związku z tym Spółka P4 wniosła odwołanie od tej odmowy do Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Sąd uchylił decyzję burmistrza i przekazał sprawę do ponownego załatwienia.

W styczniu 2023 r. po ponownym rozpatrzeniu wniosku zgodnie z postanowieniem Sądu Administracyjnego została wydana pozytywna decyzja.

Zgodnie z przepisami o wydanej decyzji burmistrz poinformował obwieszczeniem.

Dodatkowo informujemy, że w maju 2022 r. zostało zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie wymaga obecnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.