Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Budowa kolejnego bloku mieszkalnego przy ul. Mehoffera

Sukcesem zakończyły się starania ropczyckiego TBS-u i Gminy Ropczyce o wsparcie z Rządowego Programu Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego na budowę kolejnego bloku mieszkalnego z częścią handlowo-usługową przy ul. Mehoffera 17 w Ropczycach.

Wniosek TBS uzyskał akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i już wiosną 2022 roku spółka zamierza rozpocząć budowę. Także Rada Miejska w Ropczycach, na ostatniej sesji, podjęła uchwałę o przeznaczeniu na tę inwestycję 2 mln zł. 

Powstanie blok z 35 mieszkaniami czynszowymi. Zgodnie z planem TBS-u mieszkania będą objęte dopłatami do czynszu przez 15 lat od zasiedlenia, a także możliwością dojścia do własności po upływie 15 lat. Gwarantowany jest wysoki standard wykończenia lokali pod klucz i umiarkowany czynsz. 

Do 10 stycznia 2022 roku komisja powołana przez Burmistrza Ropczyc rozpatrzy 57 złożonych wniosków o mieszkania w w/w bloku. Można jeszcze składać wnioski w trybie ciągłym – znajdą się one na liście rezerwowej. Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie TBS-u przy ul. Parkowej 1 w Ropczycach.