Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Przemysłowej

Trwa największa inwestycja drogowa Gminy Ropczyce w roku bieżącym. Firma EUROVIA realizuje łącznik ul. Przemysłowej z ul. Wyszyńskiego. Będzie on posiadał jezdnię o szerokości 5,5 m wraz z odwodnieniem oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3m. Wartość zadania to kwota prawie 5,8 mln zł, z czego 5 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje również budowę drugiego odcinka o długości blisko 200 m i szerokości 7 m, będącego drogą boczną przedłużenia ul. Przemysłowej, a stanowiącego pierwszy etap budowy kolejnej drogi w ramach skomunikowania terenów inwestycyjnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęcie budowy, poprzedzone zostało wykupem przez gminę od właścicieli nieruchomości zajętych pod rozszerzony pas drogowy.

Inwestycja zostanie oddana do użytku na początku listopada. W ostatnim czasie położono dwie warstwy bitumiczne (podbudowę i warstwę wiążącą). Obecnie trwają prace związane z ciągiem pieszo-rowerowym oraz przy umocnieniach rowów.