Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Boisko i plac zabaw dla Lubziny

Gmina Ropczyce wybuduje boisko wielofunkcyjne i plac zabaw w Lubzinie.

Na ten cel samorząd pozyskał, aż 98% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla obszarów, na których zlokalizowane były PGR-y.

Wartość inwestycji 1 mln 500 zł, a kwota dofinansowania to 1mln 470 tys. zł. Ostateczny koszt będzie wynikiem przetargu.

default