Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Analiza budżetu gminy Ropczyce na rok 2024

Dziś, podczas komisji stałych Rady Miejskiej w Ropczycach, szczegółowo analizowano projekt budżetu na rok 2024. Ostateczny projekt budżetu, w porównaniu do wersji złożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej, został zwiększony o 4,7 mln złotych z powodu dodatkowej inwestycji jaką jest kolejny etap budowy wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji sanitarnej w Brzezówce.

Planowane dochody wynoszą ok. 167 mln zł, natomiast przewidziane wydatki to ok. 178,1 mln zł. Ponad 30 mln zostanie przeznaczone na inwestycje, z czego trzy czwarte tej kwoty to pozyskane przez gminę dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa, a jedna czwarta to dochody gminy.

Najważniejszą inwestycją kubaturową w roku 2024 będzie budowa I etapu szkoły w Witkowicach wraz z halą sportową, która kosztować będzie ok. 14 mln złotych. To strategiczny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury edukacyjnej, pozwalający na zaspokojenie rosnących potrzeb społeczności.