Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

660 lat Ropczyc

660 lat temu, 3 marca 1362 roku król Kazimierz Wielki nadał Ropczycom prawa miejskie. Tegoroczny, okrągły jubileusz Ropczyc rozpocznie się w imieniny Kazimierza.

4 marca o godz. 12.00 w Rynku będzie olbrzymi tort dla mieszkańców i uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której nadane zostaną tytuły Zasłużonych dla Ropczyc.