Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

43. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

21 lutego, w trybie zdalnym, odbyła się 43.sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Wśród kilku uchwał, które zostały przegłosowane przez radnych, najważniejsze dotyczyły m.in. zamiaru zawieszenia działalności Szkoły Podstawowej w Brzezówce, do której uczęszcza obecnie czworo dzieci (a od września będzie ich troje). Koszty utrzymania tej szkoły wynoszą obecnie ok. 370 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na powstanie jeszcze jednego oddziału przedszkolnego dla ok. 20 dzieci (teraz funkcjonują dwa oddziały) oraz, jeśli będą chętni, żłobka dla ok. 10 dzieci.

Gmina przystąpi także do programu pod nazwą „Korpus wsparcia seniorów”, który ma wspomagać mieszkańców gminy Ropczyce od 65 roku życia, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

Zapadła również decyzja o zakupie 20-arowej działki wraz z drewnianym domem sąsiadującej ze Szkołą Podstawową nr 1 w Ropczycach na cele społeczne i edukacyjno-kulturalne. Na zakup przeznaczona została kwota 300 tys. zł.

Kolejny ważny punkt sesji to zmiany w budżecie spowodowane zakończeniem kilku postępowań przetargowych. W związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia środków gminnych na kilka zadań inwestycyjnych, m.in. na remont ulic w centrum miasta (Grunwaldzkiej, Krakowskiej i Króla Kazimierza Wielkiego) trzeba dołożyć (do dotacji rządowej) jeszcze 770 tys. zł, zaś kwota realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Łączkach Kucharskich i Brzezówce wzrosła o ok. 375 tys. zł. Pieniądze pochodzić będą z nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku.