Ważna informacja - góra strony

Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy

Budżet gminy przyjęty jednogłośnie

29 grudnia odbyła się, ostatnia w 2022 roku, sesja Rady Miejskiej w Ropczycach, podczas której radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Ropczyce na 2023 rok. Przyjęcie uchwały budżetowej poprzedzone zostało analizą projektu budżetu i dyskusjami na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej oraz konsultacjami na zebraniach sołeckich i osiedlowych. Projekt budżetu uzyskał także pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W przyszłym roku dochody budżetowe oszacowane zostały na 133 mln 983 tys. zł, zaś wydatki na poziomie 139 mln 437 tys. zł. Planowany deficyt wynosi 5 mln 454 tys. zł. Budżet można określić jako zrównoważony i bardzo oszczędny, nastawiony na utrzymanie wciąż wysokiego poziomu usług publicznych. Około 12-13% tego budżetu stanowią wydatki na inwestycje.

Z pewnością będzie on modyfikowany w ciągu roku, gdyż czasy nadal są niepewne, a inflacja wciąż duża. Powoduje to, że koszty bieżącego funkcjonowania gminy i zapewnienia mieszkańcom usług na dobrym poziomie (utrzymania obiektów gminnych, m.in. szkół, przedszkoli, żłobków, domów kultury, bibliotek, remiz OSP, itp. koszty oświetlenia ulicznego i utrzymania ulic, chodników, itp.) pochłaniają ogromną część budżetu i wciąż rosną.

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podkreślił, że gmina liczy na możliwości sięgania po środku unijne, na które czekamy już dwa lata. Wymienił tu m.in. budowę szkoły na osiedlu Witkowice oraz żłobki i przedszkola w Ropczycach, Niedźwiadzie Dolnej, Lubzinie i Brzezówce. W kolejce czekają gotowe projekty na budowę obiektu biblioteki i szkoły muzycznej. W planach jest również stadion w Niedźwiadzie, park wodny w Ropczycach, a także kolejne drogi, ulice, chodniki, wodociągi, kanalizacje i bloki mieszkalne. Brakuje nam tylko kapitału finansowego.

Niestety, samorządowe finanse nie pozwalają sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców. W dużej mierze decyduje o tej sytuacji stanowisko obecnego rządu, pozbawiającego samorządy ustawowych dochodów, które przeznaczane były na rozwój i utrzymanie wysokiej jakości usług publicznych.

Radni uznali budżet za wyważony, uwzględniający większość planów i zamierzeń, mimo niepewnej sytuacji finansowej w przyszłym roku. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie.

Największe inwestycje gminy Ropczyce w 2022 r.