Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Honorowi Obywatele Ropczyc

Tytuł Honorowego Obywatela Ropczyc nadawany jest osobie, która zasłużyła się dla miasta i miała znaczący wpływ na  jego rozwój. W sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce oraz ustalenia zasad i trybu jego nadawania podjęta została odpowiednia uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach NR XLIII/433/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku.

2002
ks. Stanisław Skorodecki

2007
Magdalena Kocój
Stanisław Misztal
prof. Jan Winter

2008
ks. Prałat Stanisław Słowik

2010
ks. prof. Michał Heller

2012
Ksiądz Biskup Kazimierz Górny 
Jan Kopeć
Stanisław Ziemiński
Ks. Prałat Jan Delekta