Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

O gminie

Gmina Ropczyce zajmuje obszar o powierzchni 139 kilometrów kwadratowych i liczy ponad 27 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 8 sołectw i 9 osiedli. Gmina Ropczyce, dzięki znaczącemu potencjałowi ludzkiemu i gospodarczemu, dużym możliwościom rozwoju, przyjaznemu otoczeniu biznesu, jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów.

Funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego gminy pełni miasto Ropczyce, które liczy ponad 15 tysięcy mieszkańców. Tu mieszczą się placówki i obiekty administracji publicznej, największe zakłady przemysłowe, banki, szkoły średnie.

Ropczyce to jedno z najstarszych miast południowo-wschodniej Polski, o bogatej przeszłości i równie interesującej teraźniejszości. Mimo trudnych okresów, których w historii Ropczyc nie brakowało, miasto zawsze podnosiło się z upadku. Ostatnie 30 lat to czas, w którym Ropczyce rozwinęły się w sposób szczególny i zauważalny, zarówno dla osób tutaj mieszkających, jak i przyjezdnych. To piękny zakątek Podkarpacia – miasto powiatowe stanowiące ważne lokalne centrum administracyjne, gospodarcze, kulturalne i oświatowe.

Odpowiednie warunki dla mieszkańców to również coraz lepsza infrastruktura: drogi, chodniki, sieci wodociągowe czy kanalizacyjne, a także rozwój bazy sportowej i kulturalnej, która każdego roku jest modernizowana i powiększa się o kolejne inwestycje.

Dobre usytuowanie Ropczyc oraz nowoczesna infrastruktura korzystnie wpłynęły na ofertę samorządu dla przedsiębiorców. Ropczyce od dwunastu lat posiadają obszar przemysłowy. Są tu zlokalizowane zakłady przemysłu metalowego, maszynowego, materiałów ogniotrwałych i przetwórstwa rolno-spożywczego. Duże, międzynarodowe zakłady to nie wszystko. Średnie i małe firmy prowadzone przez mieszkańców gminy Ropczyce to również efekt stabilnego zarządzania gminą.

Ropczyce nie poprzestają na tym, co już udało się im osiągnąć, Każdego roku do użytku oddawana jest znacząca inwestycja. Z jednej strony nowoczesność, z drugiej zaś różnorodność przyrody, historia oraz kultywowanie tradycji sprawiają, że każdy, kto odwiedzi Ziemię Ropczycką, będzie zaskoczony wzajemnym oddziaływaniem na siebie postępu i tradycji.