Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Zmiana dotychczasowej organizacji ruchu na ulicach w centrum Ropczyc

Informujemy, że na ulicach w centrum Ropczyc ulega zmianie dotychczasowa organizacja ruchu w związku z zakończeniem prac przy ich rewitalizacji.  Dotyczy to ul. Króla Kazimierza oraz ul. Krakowskiej. Dwie zasadnicze zmiany nastąpią na odcinku ul. Króla Kazimierza od domu usług do skrzyżowania z ul. Krakowską oraz na odcinku ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Króla Kazimierza do ul. Św. Barbary, które stają się drogami jednokierunkowymi. Na pozostałych odcinkach organizacja ruchu pozostaje bez zmian, tak jak do tej pory.

Kierowców prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie oraz stosowanie się do niego, a nie o tzw. jazdę „na pamięć”. Prosimy również o przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego dotyczących parkowania samochodów. Łamanie tych przepisów poprzez parkowanie samochodów na odcinkach objętych zakazami, na chodnikach, przy przejściach dla pieszych oraz skrzyżowaniach może narazić kierowców na niepotrzebne kary.