Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Umowa dofinansowania na realizację projektu „LIFE PODKARPACKIE” podpisana

W dniu wczorajszym, burmistrz Ropczyc Kazimierz Moskal, podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Projekt, realizowany przez Departament Ochrony Środowiska UMWP w latach 2024-2033, ma na celu wdrożenie kompleksowego programu ochrony powietrza, eliminację lokalnych barier, wprowadzenie dobrych praktyk oraz mobilizację środków publicznych i prywatnych. Na jego realizację przeznaczono ponad 100 mln złotych, które pochodzą z programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt obejmuje szeroki zakres działań na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie. W ramach projektu zaplanowano fachowe doradztwo, wsparcie techniczne oraz dostarczanie wiedzy eksperckiej dla mieszkańców. Doradcy będą pomagać w wyborze źródeł dofinansowania, składaniu wniosków o dotacje oraz ich rozliczaniu. Udzielą również pomocy w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, przeprowadzeniu termomodernizacji budynków oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

Udział w projekcie wiąże się również z dodatkowymi punktami przy ocenie wniosków o dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.