Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Trwają spotkania środowiskowe burmistrza z mieszkańcami

Trwają spotkania środowiskowe burmistrza Ropczyc z mieszkańcami poszczególnych sołectw i osiedli. Omawiane są na nich bieżące sprawy gospodarcze, zrealizowane i planowane inwestycje oraz konsultowany z mieszkańcami jest przyszłoroczny budżet i podatki.

W zebraniach oprócz burmistrza lub jego zastępcy uczestniczą także lokalni radni oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość bezpośredniej wymiany informacji, a także zgłaszania własnych pomysłów, wniosków i postulatów.

Najbliższe spotkania odbędą na os. Św. Barbary (3 listopada), os. Granice (5 listopada) i w sołectwie Mała (6 listopada). Harmonogram spotkań dostępny jest pod linkiem.