Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów

W październikowym numerze (20/1364) pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” ukazał się ranking samorządów, w którym ocenie poddano środki przeznaczone przez samorządy na inwestycje w latach 2019-2021. W ogólnym podsumowaniu redakcja opisała również sytuację finansową gmin, miast i powiatów. Z analizy „Wspólnoty” wynika, że rok 2021 był kolejnym, trzecim z rzędu, rokiem spadku nakładów inwestycyjnych w samorządach: największy w samorządach wojewódzkich (15%) i w miastach na prawach powiatu (13%), dużo mniejszy w gminach (2%).

W ciągu ostatnich kilku lat samorządy otrzymują duże wsparcie finansowe, ale jednocześnie mają coraz mniej do powiedzenia w zakresie samodzielnego finansowania swoich zadań. Finansowanie samorządowych inwestycji jest mocno uzależnione od rządowych pieniędzy, które rozdzielane są w sposób mało transparentny, bez jasnych kryteriów, mimo, że miały one zrekompensować samorządom straty spowodowane zmianami w systemie podatkowym i pandemią.

W rankingu pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych przez samorządy w ciągu ostatnich trzech lat (2019-2021) na cele inwestycyjne. Uwzględniono m.in. wydatki na dokapitalizowanie spółek samorządowych, które realizowały projekty inwestycyjne. W wydatkach uwzględniono także środki własne ponoszone przez spółki komunalne.

➡️Ropczyce w tym rankingu znalazły się na 108 miejscu w kategorii miast powiatowych (na 267 miast) z kwotą 793,88 zł na jednego mieszkańca. Dwa lata temu osiągnęliśmy najwyższe miejsce w tym rankingu (75); w 2020 zajęliśmy 140 miejsce. Tegoroczny wynik to dość duży wzrost, mimo najmniejszych w naszym powiecie dotacji rządowych na gminne inwestycje. Jednak dzięki przemyślanej polityce gospodarczej i szybko wprowadzonym oszczędnościom, samorząd Ropczyc zrealizował w latach 2019-2021 wiele znaczących, ważnych dla mieszkańców, przedsięwzięć w zakresie budownictwa mieszkaniowego (kolejny blok TBS), ekologii i ochrony środowiska (modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych), dróg (przebudowa m.in. ul. Brzozowej i rozbudowa ul. Przemysłowej) i infrastruktury usługowej (budowa targowiska miejskiego).

➡️📉 Drugie miasto w naszym powiecie – Sędziszów Młp. zajmuje 515 miejsce w kategorii miast (na 620 ocenionych), przeznaczając na inwestycje 488,21 zł na jednego mieszkańca. Sędziszów Młp. w poprzednich latach zajmował odpowiednio: 2020 – 478 miejsce, 2019 – 396 miejsce.
Pozostałe gminy z naszego powiatu przedstawiają się następująco:
➡️📈Iwierzyce – 466 miejsce (2020 – 535, 2019 – 743) – 1035,20 zł na jednego mieszkańca,
➡️📈Ostrów – 149 miejsce (2020 – 231, 2019 – 373) – 1485,23 zł na jednego mieszkańca,
➡️📉Wielopole Skrzyńskie – 151 miejsce (2020 – 47, 2019 – 28) – 1477,56 zł na jednego mieszkańca.

❗️📉Powiat ropczycko sędziszowski zanotował duży spadek: z 61 miejsca w 2019 r. spadł na 172 miejsce w 2021 r. (2020 – 102 miejsce) – 185,23 zł na jednego mieszkańca. W kategorii miast powiatowych (tej samej, w której oceniane były Ropczyce) najwyżej w woj. podkarpackim znajduje się Nisko (9 miejsce – 1568,21 zł na jednego mieszkańca). Dębica zajmuje 145 miejsce (680,22 zł), Strzyżów – 141 miejsce (687,93 zł), Kolbuszowa – 92 miejsce (839,66 zł), Mielec – 24 miejsce (1270,77 zł).