Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Przebudowa ulic w centrum Ropczyc

Gmina Ropczyce remontuje trzy ulice w centrum miasta: ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowską oraz ul. Grunwaldzką. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Wartość inwestycji to kwota 4 miliony 425 tysięcy złotych, z czego wkład własny Gminy wynosi 1 mln 100 tysięcy złotych. Pozostała kwota pochodzić będzie z dofinansowania w ramach funduszu Polski Ład.

Prace realizowane są etapowo. W ramach zadania została wymieniona sieć kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej. Zakończone zostały również prace związane z wykonaniem nowego oświetlenia. Obecnie trwają prace brukarskie oraz roboty bitumiczne przy układaniu warstwy ścieralnej na drogach wewnętrznych oraz warstwy wiążącej na ul. Krakowskiej i ul. Króla Kazimierza. Wiąże się to niestety z koniecznością zamknięcia tych ulic dla ruchu samochodowego na czas robót. W wyniku przeprowadzonego remontu ulic częściowo zmieni się istniejąca dotychczas organizacja ruchu. Drogą jednokierunkową stanie się ul. Krakowska na odcinku od ul. Króla Kazimierza do ul. Św. Barbary oraz ul. Króla Kazimierza na odcinku od wjazdu do domu usług do ul. Krakowskiej. Zakończenie robót nawierzchniowych planowane jest do końca października. Mieszkańców i wszystkich użytkowników prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności.

Rewitalizacja tych ulic jest inwestycją, która w znaczący sposób poprawi warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo oraz estetykę w centrum miasta.