Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W związku z komunikatem z dnia 2 maja 2023 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o licznie notowanych przypadkach wystąpienia zjadliwego wirusa ptasiej grypy (HPAI) u ptaków wodno-błotnych (dot. to głównie gatunku mewy śmieszki Chroicocephalus ridibundus) na terenie województwa śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, tut. Dyrekcja zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zgłaszanie upadków martwego dzikiego ptactwa w naszym rejonie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ropczycach, ul. Mickiewicza 57a, (tel. 17 2218981, email: ropczyce.piw@wetgiw.gov.pl ) oraz informowanie tut. Dyrekcji o takich przypadkach.