Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla od gminy

Gmina Ropczyce będzie realizowała zapisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego tj. węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą mieć możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie do 2000 zł za tonę. Kwota ta nie będzie obejmować kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału po preferencyjnej cenie będą uprawnione osoby w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyć osób, które już nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę na sezon grzewczy 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie do 2000 zł w następujących transzach:
– do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla
– od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony opału

Gmina nie będzie mieć wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Osoby, które chcą zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, powinny złożyć wniosek o jego zakup.

Wnioski można:
– złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w pok. nr 10 (parter)
– przesłać na adres:
Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

– przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP, adres: /mueh72b62x/skrytka)
WNIOSKU NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ TELEFONICZNIE

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, pracownik Urzędu Miejskiego skontaktuje się w celu uzgodnienia dalszego postępowania w sprawie zakupu węgla.

Więcej informacji pod nr telefonu 17 22 10 567 lub 553

Wniosek do pobrania
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(tylko do zapoznania się, nie potrzeba drukować i dołączać do wniosku)

Numer konta bankowego Urzędu Miejskiego do wpłat na preferencyjny zakup węgla.
88 9171 0004 0000 8136 2000 0720

W tytule przelewu należy wpisać:
Preferencyjny zakup węgla
Imię i nazwisko oraz pełny adres zamieszkania


Po numer konta można zgłosić się również osobiście do Urzędu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1 (parter, pokoje 2,4 i 10)