Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Informacja dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
• Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC
• Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Więcej informacji:
https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/