Gmina kontynuuje dystrybucję węgla

Gmina Ropczyce kontynuuje rozpoczęty w 2022 roku zakup preferencyjny węgla kamiennego oraz dystrybucję tego paliwa dla gospodarstw domowych.

Cena ustalona w ubiegłorocznym okresie w wysokości 1650 zł/tona, którą płaci mieszkaniec jest najniższa w skali całego województwa co jest godne odnotowania. Wiele gmin ustaliło ją nawet w maksymalnej wysokości tj. 2000 zł/tona. Powyższa cena na okres 2023 roku nie ulega zmianie.

Gmina nadal dokonuje zakupu węgla w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) u jej Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW) tj. w Firmie WĘGLOBUD – Tadeusz Nieroda w Sędziszowie Młp. ul. Węglowskiego 6. Odbiór węgla przez mieszkańców odbywa się w tej samej firmie. Nie ma przez to dodatkowego rozdrabniania i kruszenia oraz nie generuje dodatkowych kosztów.

Zakup węgla w roku bieżącym wymaga złożenia przez uprawnionego mieszkańca odpowiedniego wniosku, ale osoby które w 2022 roku złożyły wnioski na oba okresy zakupowe, nie muszą ponawiać tych wniosków na nowo.

Dystrybucja węgla przez Gminę dla mieszkańców obejmuje ilości przekazywane przez PGG dla Ropczyc w ramach zamówienia. Jest to węgiel z bieżącego wydobycia w kopalniach śląskich, a zatem dostajemy znany i sprawdzony polski węgiel w odróżnieniu od tego importowanego, o którym słychać wiele negatywnych opinii.  

Na okres 2023 roku zakontraktowaliśmy w PGG łącznie 2322 tony węgla plus ten nieotrzymany z ubiegłego okresu 2022 roku tj. w ilościach pokrywających potrzeby wnioskowane przez mieszkańców.