Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Dostawa paliwa gazowego i energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej

13 marca br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów w ramach grupy zakupowej, dotyczące zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego. Omówiono aktualną sytuację na rynku energetycznym oraz wspólnie podjęto decyzję o ogłoszeniu w najbliższym czasie przetargu na rok 2024.

Odpowiedzią na ciągle wzrastające ceny energii elektrycznej i gazu są grupy zakupowe, dzięki którym uczestnicy otrzymują korzystniejsze warunki. Dlatego właśnie, z inicjatywy Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka, w 2017 roku utworzono taką grupę, w skład której wchodzą wszystkie gminy z naszego powiatu oraz starostwo. W roku bieżącym dołączyła do niej gmina Świlcza.

Założenie grupy zakupowej pozwoliło na znacznie większe oszczędności w opłatach za gaz i energię dla prawie 80 podmiotów: szkół, przedszkoli, spółek czy jednostek organizacyjnych gmin i powiatu.