Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Dodatek osłonowy – termin składania wniosków mija 31 października

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że do 31 października 2022 r. z dochodami za rok 2021 można składać wniosek o dodatek osłonowy jako wsparcie dla gospodarstw domowych w Polsce, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ MIESZKAŃCÓW BLOKÓW.

Wnioski składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Parter- pokój nr 1. tel. 17 22 18 494

www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy