Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Ankieta nt. Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Gmina Ropczyce informuje, że rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” obejmującego Gminę Miasta Dębica, Gminę Ropczyce, Gminę Dębica oraz Gminę Żyraków.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Mobility Plan) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Opracowanie planu pozwoli lepiej:

  • – wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach,
  • – planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
  • – koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy tworzeniu Planu.

Link do ankiety