Ważna informacja - góra strony

Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy

Urodziny Ropczyc

661. urodziny Ropczyc rozpoczęły się od złożenia przez samorząd gminny, powiatowy oraz gości wiązanek kwiatów pod pomnikami króla Kazimierza Wielkiego oraz ks. dr. Jana Zwierza. Następnie mieszkańcy mogli skosztować urodzinowego tortu na Rynku.

Część oficjalna nastąpiła w Centrum Kultury. Swoimi wspomnieniami oraz historią miasta podzielił się podczas wykładu pt. „Okruchy z historii Ropczyc” ks. dr Wiesław Matyskiewicz.

Podczas uroczystości wręczone zostały tytuły Zasłużony dla Ropczyc oraz statuetki Ropczyckiego Sokoła. Otrzymali je: Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, które w tym roku świętuje jubileusz 100-lecia kształcenia oraz Tadeusz Książek, były zastępca burmistrza, radny Rady Miejskiej, sołtys sołectwa Mała i prezes OSP w Małej.

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz na ręce dyrektor LO Grażyny Baran i wicedyrektora Huberta Paśko wręczyli także ropczyckiemu liceum symboliczny bon na kwotę 30 000 zł na monografię jubileuszową.

Następnie zostały wręczone gratulacje z okazji przyznania odznaczeń państwowych, otrzymali je:
Pani Elżbieta Bujacz
Złoty Krzyż Zasługi
za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

Pan Marek Fic
Pan Jan Rydzik
Pan Maciej Sikora

Srebrny Krzyż Zasługi
za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

Ksiądz Leopold Kordas
Srebrny Krzyż Zasługi
za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

Stanisław Mazur
Srebrny Krzyż Zasługi
za zasługi w działalności społecznej i oświatowej

Pan Wojciech Róg
Pan Mariusz Wośko

Brązowy Krzyż Zasługi
za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

Po wystąpieniu Burmistrza Ropczyc oraz Poseł na Sejm RP Krystyny Skowrońskiej, zgromadzeni goście wysłuchali programu artystycznego.

Galeria zdjęć