Ważna informacja - góra strony

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla od gminy

Szkolenie z pierwszej pomocy w OSP Mała

18 listopada br. w remizie OSP w Małej odbyło się spotkanie dzieci ze strażakami zawodowymi i ochotnikami. Druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach uczyli m.in. jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem defibrylatora AED.

W październiku w Małej oddano do użytku nową remizę OSP, na której zainstalowany został defibrylator przekazany przez darczyńców.