Ważna informacja - góra strony

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

Ropczyce podpisały umowę na sprzedaż węgla

Gmina Ropczyce kontynuuje przygotowania do sprzedaży węgla dla mieszkańców na preferencyjnych warunkach. Podpisana została już umowa z Polską Grupą Górniczą S.A., złożone i przyjęte przez PGG zostało również zamówienie na różny asortyment węgla.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą mieć możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie do 2000 zł za tonę. Kwota ta nie będzie obejmować kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału po preferencyjnej cenie będą uprawnione osoby w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyć osób, które już nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę na sezon grzewczy 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie do 2000 zł w następujących transzach:
– do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla
– od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony opału

Gmina nie będzie mieć wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Osoby, które chcą zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, powinny złożyć wniosek o jego zakup. Wnioski na rok bieżący będą przyjmowane do 30 listopada br. Na dzień 29 listopada br. wpłynęło 840 wniosków.

Wnioski można:
– złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w pok. nr 10 (parter)
– przesłać na adres:
Urząd Miejski w Ropczycach
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

– przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP, adres: /mueh72b62x/skrytka)
WNIOSKU NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ TELEFONICZNIE

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, pracownik Urzędu Miejskiego skontaktuje się w celu uzgodnienia dalszego postępowania w sprawie zakupu węgla.

Samorząd Ropczyc czyni starania, aby sprzedaż rozpoczęła się jak najszybciej, ale zależne to jest od Polskiej Grupy Górniczej.

Więcej informacji pod nr telefonu 17 22 10 567 lub 553.

Wniosek do pobrania
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(tylko do zapoznania się, nie potrzeba drukować i dołączać do wniosku)