Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Ropczyce opracują Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Gmina Ropczyce otrzymała 78 tys. zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Obecnie trwa procedura, która pozwoli wyłonić firmę, która opracuje ten dokument. Chęć udziału w jego opracowaniu zgłosiło 4 wykonawców, których oferty są analizowane pod kątem spełnienia określonych w zapytaniu warunków. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy planowane jest na koniec lipca.

Celem Miejskiego Planu Adaptacji jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

Plan zawierać ma w szczególności: analizę zjawisk klimatycznych na miasta, takich jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, podtopienia, susze, opady śniegu, wiatr, koncentracja zanieczyszczeń powietrza oraz przedsięwzięcia, których realizacja ma się przyczynić do łagodzenia skutków ich wystąpienia.

Dzięki MPA samorząd będzie mógł wnioskować o zewnętrzne dotacje na zadania w nim zapisane.

Proces opracowania MPA potrwa około 8 miesięcy.

Gmina Ropczyce jest jednym z 19 samorządów w Polsce, które takie dofinansowanie otrzymała, w ramach zakończonego w 2024 roku naboru wniosków ze środków Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat, Środowisko 2021-2027.

Sustainable living environmentalist hand holding green earth