Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy na 45. Dni Ziemi Ropczyckiej

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ropczyce

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 716), Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce – aktualizacja na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037 r.”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 05.05.2022r. do 26.05.2021 r.

Dokument jest dostępny do pobrania

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urzędu Miasta i Gminy Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce


Osobą do kontaktu jest p. Sikora Maciej, tel. 17 221 05 30, sikoram@ropczyce.eu