Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Plan Ogólny Gminy Ropczyce

Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny wykona Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Ropczyce. Dokument ma wskazywać, w jakich częściach gminy będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Obejmował będzie cały teren administracyjny naszej gminy, czyli ponad 139 km². 

Plan ogólny zastąpi obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy.

Co ważne – przy tworzeniu planu każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Poinformujemy od kiedy takie wnioski będzie można składać!

Na uchwalenie planu ogólnego gmina ma czas do 31 grudnia 2025 roku.

Opracowaniem nowego dokumentu zajmie się Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny z Świętochłowic. Umowę z wykonawcą w dniu 10 lipca podpisał Burmistrz Ropczyc Kazimierz Moskal. Koszt przygotowania Planu Ogólnego Gminy Ropczyce to 280 tys. zł. Całość finansowana jest ze środków budżetu gminy