Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy dzieci do aktywnego spędzania wakacji

Ogłoszenie o konkursie ofert pn. Wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promocja wydarzeń kulturalnych Ropczyc poprzez różne formy artystyczne, gry planszowe oraz zabawy związane z 660-leciem Ropczyc.