Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy dzieci do aktywnego spędzania wakacji

Komputery dla 59 dzieci z rodzin popegeerowskich

W Urzędzie Miejskim w Ropczycach trwa wręczanie komputerów dzieciom z rodzin popegeerowskich. Nowiutkie laptopy trafią łącznie do 59 dzieci. To efekt zadania realizowanego przez Gminę pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia).

W ramach programu gmina Ropczyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 206 500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci i młodzieży z gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali przed laty w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Urządzenia objęte są 3-letnią gwarancją.