Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową

Zakończono budowę miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej. Inwestorem zadania był Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Gmina Ropczyce przekaże na to zadanie ponad połowę wartości inwestycji, tj. 125 tysięcy złotych. Wykonawcą była Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Łączek Kucharskich. Inwestycja ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów i wszystkich użytkowników drogi, którym zależy na dojeździe do szkoły i korzystaniu z jej usług.

Przebudowie ulegnie również chodnik przy kościele pw. Św. Barbary w Ropczycach. Zadanie, które finansowane będzie wyłącznie z budżetu Gminy w kwocie 100 tysięcy złotych, obejmie 150-odcinek od basenu krytego do ulicy Mehoffera. Realizacja tej inwestycji planowana jest do końca listopada, przy sprzyjających warunkach pogodowych. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych prace zostaną przeniesione na wiosnę, aby zapewnić odpowiednią jakość i trwałość wykonanej inwestycji.

default