Ważna informacja - góra strony

Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy

Kolejne inwestycje sportowe w gminie

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu to zadanie własne gminy. Dlatego też samorząd przykłada dużą wagę do corocznego powiększania oferty bazy sportowej. Wśród zadań planowanych w tegorocznym budżecie Gminy Ropczyce, znalazło się wiele o charakterze sportowym.

➡️10 stycznia 2023 r. burmistrz Bolesław Bujak podpisał umowę na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ropczycach, tzw. pumptrack’a. Wybudowane zostaną dwa tory jezdne z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości 158 m. i 80 m., place wypoczynkowe z ławkami oraz chodnik stanowiący bezpośrednie dojście do obiektu. Obiekt będzie oświetlony oraz wyposażony w kosze do segregacji odpadów. Cały kompleks będzie się mieścił przy Szkole Podstawowej nr 5 na osiedlu Św. Barbary. Pumptrack przeznaczony będzie głównie dla rowerzystów oraz osób jeżdżących na rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w naszym powiecie. Wartość inwestycji to blisko 670 tysięcy zł, z czego 300 tysięcy to pozyskane przez Gminę unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kompleks ma zostać oddany do użytku do końca czerwca br.

➡️ W bieżącym roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powstaną także obiekty przeznaczone do nauki jazdy na rowerze, w tym nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych. Stacjonarne miasteczka rowerowe pojawią się także w Ropczycach. Powstaną przy Szkole Podstawowej nr 5 i przy Zespole Szkół nr 3. Na osiedlu św. Barbary będzie to obiekt o wymiarach 11×18 m, o nawierzchni z kostki brukowej, na powierzchni 350 m², natomiast na osiedlu Czekaj – o wymiarach 15×26 m, z nakładką asfaltową o powierzchni ok. 521 m². Miasteczka rowerowe będą miały malowane nawierzchnie oraz zamontowane zestawy znaków drogowych. Sześć mobilnych miasteczek rowerowych zostanie zakupionych dla szkół w: Niedźwiadzie Dolnej, Łączkach Kucharskich, Gnojnicy Dolnej, Lubzinie, na osiedlu Chechły oraz dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach. Wszystkie wymienione miasteczka rowerowe zostaną dodatkowo wyposażone w zestawy znaków mobilnych i gier podwórkowych. Doposażenie szkół w te urządzenia edukacyjne przyczyni się do nauki przepisów i zasad poruszania się rowerem po drogach publicznych przez dzieci w wieku szkolnym.

➡️ Kompleksowej przebudowie poddany zostanie Ogródek Jordanowski. Będzie ona przebiegała w kilku etapach. W tym roku zostanie wymieniona część urządzeń rekreacyjnych wraz z nawierzchnią. Koszt tej modernizacji sięga 200 tys. zł.

➡️ W Niedźwiadzie Dolnej, przy szkole podstawowej powstanie kompleks sportowy, składający się z boiska, bieżni, skoczni oraz budynku szatniowo-socjalnego. Przy nowych obiektach wybudowany zostanie parking. Obecnie wyłoniony został wykonawca na opracowanie projektu budowlanego.

➡️ Na początku tego roku został rozstrzygnięty konkurs w zakresie sportu, w którym 25 stowarzyszeń i klubów sportowych otrzymało dofinansowanie do swoich działań w wysokości 398 tys. zł. 26 stycznia ogłoszone zostały pozostałe konkursy dla organizacji pozarządowych (w tym sportowych), w których do podziału jest 493 tys. zł. W ubiegłym roku Gmina Ropczyce wydała na te cele ponad milion zł.