Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Dofinansowanie na utwardzenie placu w Małej

Gmina Ropczyce pozyskała 20 tys. zł w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Planowana całkowita wartość zadania, polegającego na utwardzeniu placu przy kościele w Małej, to około 80 tys. zł. Burmistrz Ropczyc Kazimierz Moskal podpisał w dniu wczorajszym stosowną umowę w Urzędzie Marszałkowskim.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała na cele społeczne to wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie koszy na śmieci, montaż ławek parkowych z oparciem oraz tablicy ogłoszeniowej przy kościele pw. św. Michała Archanioła.

Zakończenie zadania planuje się na koniec września 2024 r.