Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy na 45. Dni Ziemi Ropczyckiej

Apel w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Samorządowcy zrzeszeni w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP wystosowali w ostatnich dniach apel do organów Unii Europejskiej oraz do Prezydenta, Rządu i Parlamentu RP. Żądają w nim o natychmiastowego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy, którego środki mają pochodzić z unijnego Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Fundusz ten na pomóc państwom UE odbudować gospodarkę po kryzysie wywołanym COVID-19. Dla Polski przeznaczono ponad 58 mld Euro w formie dotacji i długoterminowych pożyczek.

Z powodu sporu w koalicji rządzącej, dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej, Polska nie może otrzymać środków finansowych, na które czekają wszystkie samorządy. UE uzależnia bowiem wypłacenie pieniędzy od likwidacji Izby Dyscyplinarnej, która jest uzależniona politycznie od władzy.

Niestety, nasz kraj będzie miał coraz mniej czasu na wykorzystanie tych funduszy. Do końca 2022 roku powinniśmy przeprowadzić procedury i podpisać umowy na 70% środków (do końca 2023 roku – 100%). Samorządy mogą nie zdążyć z przygotowaniem wniosków i realizacją inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. A przecież dotychczas byliśmy, jako kraj, liderem legalnego i skutecznego wykorzystywania funduszy rozwojowych.

Gmina Ropczyce także czeka na środki z KPO. Bez tych pieniędzy nie uda się zrealizować kilku ważnych i przyszłościowych inwestycji, m.in.: budowy szkoły na osiedlu Witkowice i stadionu w Niedźwiadzie, czy kolejnych odcinków wodociągów i kanalizacji. Mieszkańcy Ropczyc od wielu lat czekają na nowe tereny rekreacyjne, a dzieci w gminnych szkołach na wymianę komputerów i pomoce dydaktyczne.

Samorządowcy zaapelowali również bezpośrednio do instytucji unijnych o dodatkową pomoc finansową związaną z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln uchodźców wojennych z Ukrainy.

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP jest największą w Polsce organizacją samorządu terytorialnego, zrzeszającą w 20 związkach ponad 1000 gmin, powiatów i województw.

Bolesław Bujak
Burmistrz Ropczyc