Ważna informacja - góra strony

Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy

58. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

24 lutego odbyła się 58. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Wśród kilku uchwał, które zostały przegłosowane przez radnych, najważniejsze dotyczyły:
– przyjęcia gminnego planu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
– ustalenia nowych stawek opłat za korzystanie z obiektów sportowych (dotyczy m.in. wzrostu cen za bilety na krytą i otwartą pływalnię o ok. 20%)
– ustanowienia w Ropczycach strefy wolnej od dymu tytoniowego, która obejmuje ulice:
1) Adama Mickiewicza – wraz z obustronnymi chodnikami od skrzyżowania z ul. Krisego do ronda im. Władysława Sąsiadka
2) Jana Kilińskiego – od skrzyżowania z ul. Stanisława Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Michała Grendysa
3) Stanisława Wyspiańskiego – wraz z obustronnymi chodnikami od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Leopolda Lisa-Kuli
4) Marii Konopnickiej – wraz z obustronnymi chodnikami
5) Michała Grendysa – od skrzyżowania z ul. Jana Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (odcinek obejmuje kładkę dla pieszych nad Wielopolką).

Samorząd Ropczyc postanowił również wspomóc finansowo obchody 100-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, przekazując 30 tys. zł na wydanie monografii szkoły.

W budżecie Gminy Ropczyce (2023-2024) zostały także zabezpieczone pieniądze na prace związane z projektowaniem obiektu kulturalno-oświatowego (biblioteka ze szkołą muzyczną i salą widowiskową), który miałby powstać na terenie pozostałym po wyburzeniu dworca PKS. Łącznie na ten projekt Samorząd Ropczyc musi przeznaczyć 443 tys. zł.

W drugiej część sesji burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak złożył sprawozdanie z działalności urzędu oraz przedstawił plany, głównie projektowe i inwestycyjne, na najbliższe miesiące.