Ważna informacja - góra strony

Ankieta nt. Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Zakup wyposażenia sportowego dla Fali Ropczyce

3 listopada br. Gmina Ropczyce podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę o dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia sportowego dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Pływackiego Fala Ropczyce” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Projekt polegał na zakupie wyposażenia sportowego: duże deski do pływania – 30 szt., małe deski do pływania – 30, płetwy – 22, piłki gimnastyczne – 8 oraz długie gumy do pływania – 2.

22 grudnia br. zakupiony sprzęt przekazany został na podstawie umowy darowizny Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Pływackiemu Fala w Ropczycach.

Głównym celem projektu jest organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży, takich jak edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze o charakterze sportowym poprzez propagowanie pływania. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie cyklu prelekcji dotyczących zapobiegania przestępczości, w tym agresji fizycznej i słownej w życiu człowieka. Cele te zrealizowane zostaną poprzez: szkolenia dzieci i młodzieży pod okiem instruktorów pływania, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizacje zajęć treningowych, gier zespołowych, imprez sportowych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.