Ważna informacja - góra strony

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla od gminy

Wnioski o dodatek energetyczny

Od 21 września 2022 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach (parter, pokój nr 1) można składać wnioski o dodatek energetyczny, który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest źródło ciepła na pellet drzewny, drewno, olej opałowy lub gaz LPG.

Dopłaty do poszczególnych źródeł ciepła wynoszą odpowiednio:

  • 3000 zł na pellet drzewny
  • 2000 zł na olej opałowy
  • 1000 zł na drewno kawałkowe
  • 500 zł na gaz LPG

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wniosek do pobrania