Ważna informacja - góra strony

Ankieta nt. Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Świąteczne spotkanie szkół realizujących projekt „SP! Serce i Pomoc”

5 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej odbyło się spotkanie szkół powiatu ropczycko – sędziszowskiego realizujących projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty „SP! Serce i pomoc”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas czwartych, wychowawcy i dyrektorzy SP w Niedźwiadzie Dolnej, SP nr 1 w Ropczycach i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie reprezentowała wizytator Grażyna Tereszkiewicz – koordynatorka projektu.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem uczniów klas 1-3 przygotowanym pod kierunkiem p. Małgorzaty Barłowskiej, na podstawie opowiadania Marii Konopnickiej pt. „Mądry Beps”. Potem uczniowie klas czwartych zajęli się wykonywaniem wybranych zadań, a w wolnych chwilach częstowali się zrobionymi przez siebie kanapkami.
Działania w ramach projektu dostosowane są do uczniów danej szkoły i środowiska szkolnego. W szkole w Niedźwiadzie Górnej skoncentrowano się na tym, by uczniowie wchodzący w nowy etap edukacji czuli się bezpiecznie, komfortowo i aby zdobywali wiedzę się dla siebie, a nie dla ocen. Dzieci uczą się samooceny, same dochodzą konkretnych wniosków i wiedzą, nad czym jeszcze muszą popracować. Projekt „SP! Serce i pomoc” to nowy wymiar edukacji szkolnej, który pozwala na całkowite skupianie się na uczniu.

fot: SP w Niedźwiadzie Górnej