Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Konsultacje społeczne LSR

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin przedstawia do konsultacji społecznych propozycje aktualizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 (LSR). Proponowane zmiany zaznaczono kolorem. Zmiana polega na przesunięciu „uwolnionych środków” z przedsięwzięć:

  • 1.1.2 Rozwijanie podmiotów gospodarczych
  • 3.1.1 Ochrona i udostepnienie materialnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru
  • 3.1.2 Ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub historycznego obszaru
  • 3.2.1 Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej
  • 4.2.1 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR

Proponujemy te środki przesunąć do przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa i przebudowa obiektów niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w tym z uwzględnieniem zastosowań mających na celu ochronę środowiska. Przez to  zmodyfikowane zostaną kwoty w rozdziale VII i VIII LSR.

Zachęcamy do przedstawiania swoich propozycji na załączonym formularzu uwag. Uwagi, opinie prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia osobiście lub mailowo: biuro@partnerstwo5gmin.pl do 13.02.2023r.

Ponadto w związku z trwającym procesem konsultacji społecznych LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w Biurze LGD w Ropczycach, ul. Rynek 1.

Spotkanie będzie miało formę dyskusji na temat propozycji zmian LSR oraz będzie okazją do zgłoszenia dodatkowych uwag i sugestii przez uczestników spotkania.

Do pobrania:

  • Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 (LSR) – Zobacz
  • Formularz uwag do LSR – Pobierz