Ważna informacja - góra strony

Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy

Rewitalizacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej w m. Ropczyce

Rewitalizacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej w m. Ropczyce

Gmina Ropczyce wyremontowała trzy ulice w centrum miasta: ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowską oraz ul. Grunwaldzką. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Wartość inwestycji to kwota 4 miliony 425 tysięcy złotych, z czego wkład własny Gminy wynosi 1 mln 100 tysięcy złotych. Pozostała kwota pochodziła z dofinansowania w ramach funduszu Polski Ład. Kwotę dofinansowania otrzymano 25 listopada 2022 r.

Prace realizowane były etapowo. W ramach zadania została wymieniona sieć kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej. Wykonano także nowe oświetlenie, prace brukarskie oraz roboty bitumiczne.

W wyniku przeprowadzonego remontu ulic częściowo zmieniła się istniejąca dotychczas organizacja ruchu. Drogą jednokierunkową stała się ul. Krakowska na odcinku od ul. Króla Kazimierza do ul. Św. Barbary oraz ul. Króla Kazimierza na odcinku od wjazdu do domu usług do ul. Krakowskiej.

Okres realizacji 2022 rok

Całkowity koszt 4 425 816,33 zł. Dofinansowanie 3 325 000 zł.