Dobiegła końca budowa nowego dworca PKS

Zakończyły się prace przy budowie dworca PKS. Mniejszy, nowoczesny i energooszczędny dworzec wyposażony jest w poczekalnię, kasy biletowe, część socjalną i sanitariaty, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu wiaty wykonano instalację z paneli fotowoltaicznych, a nawierzchnię placów i chodników wyłożono kostką brukową. Pojawiły się też nowe nasadzenia. Dworzec objęty będzie monitoringiem. Nowy obiekt zyskał neonowy napis „Ropczyce Dworzec Autobusowy”. Obok udostępniony zostanie parking dla samochodów osobowych i miejsca postojowe dla autobusów oraz czterostanowiskowa wiata przystankowa. Wartość inwestycji to ponad 2,7 mln zł. Zadanie w pełni finansowane jest z budżetu gminy Ropczyce. Pomimo próśb kierowanych do Marszałka Woj. Podkarpackiego i Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, o wsparcie budowy obiektu o ponadlokalnym charakterze, Gmina Ropczyce nie uzyskała żadnej pomocy.
Obecnie trwają odbiory; wystąpiono również o pozwolenie na użytkowanie. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, podróżni będą mogli korzystać z nowoczesnej poczekalni.
Na przełomie lipca i sierpnia br. poddany zostanie rozbiórce budynek starego dworca PKS, jej koszt to ponad 98 tys. zł. Wiaty przystankowe przy tym obiekcie zostały już zdemontowane. Po wyburzeniu starego budynku, Burmistrz planuje w październiku budowę parkingu dla samochodów osobowych i zagospodarowanie placu po dworcu, zielonym obszarem rekreacyjno-wypoczynkowym. Na tym terenie przewidziana jest w przyszłości budowa obiektu Szkoły Muzycznej.